Lampolan lämpötila voi alimmillaan olla noin 6 astetta. Tilan on oltava avara, esteetön, selkeä ja valoisa. Säädökset sanovat, että juomakuppeja on oltava ainakin yksi 30 eläintä kohden. Ilmanvaihdon toimivuus korostuu etenkin poikimisen aikana. Lampolassa tulee olla joko jokaiselle oma makuupaikka, tai sitten makuualueen on oltava niin suuri, että kaikki eläimet mahtuvat siinä olemaan samanaikaisesti. Lisäksi ruokintapöydän tulee olla niin pitkä, että kaikki mahtuvat yhtäaikaa syömään kilpailun välttämiseksi ja riittävän ravinnonsaannin takaamiseksi jokaiselle. Suhteellinen kosteus saa olla enintään 80 % ja kuiviketta on oltava mieluummin runsaasti kuin niukasti. Villan hyötykäytön kannalta olki on suotuisampaa kuiviketta kuin turve, jota on hyvin työlästä puhdistaa pois villasta.

Ulosmenoreitin on oltava turvallinen eikä se saa aiheuttaa lampaiden tarpeetonta likaantumista. Aitojen tulee olla vahingoittamatonta materiaalia, eikä ainakaan piikkilankaa. Kesällä lampaiden olisi hyvä päästä laitumelle, tai ainakin ulos jalottelemaan.