HYVINVOINTI

Lampaan hyvinvoinnista ja olosuhteista on pidettävä huolta, jotta lampaat tuottavat hyvin ja pysyvät terveinä.
Lampaan on saatava riittävästi sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen kasvattamiseen tarvittavaa hoitoa.
Muihin hoitotoimiin kuuluu esimerkiksi sorkkienhoito ja keritseminen. Lammasta ei tule koskaan pitää yksinään,
koska se on laumaeläin ja yhdessä laumassa pidetään korkeintaan 50 yksilöä jos ne ovat sisätiloissa.
Päivittäiseen hoitoon kuuluu käydä päivittäin tarkistamassa eläinten tila ja kiinnittää erityistä huomiota
tiineyden loppuvaiheessa oleviin, synnyttäviin, vastasyntyneisiin, juuri kerittyihin, sairaisiin ja heikkokuntoisiin.

Lampaat voidaan päästää kesäksi myös laiduntamaan pelloille, joka ekologisesti ja eettisesti hyvä ruokintamuoto.
Laidunalueelle muodostuu pian omat alueensa laiduntamiselle, lepopaikalle, juomapaikalle ja kulkureiteille.
Lammas ei mielellään ulosta syönti- tai lepoalueelleen, vaan tyypillisesti kulkureiteille. Tämä ei tule myöskään
viljelijälle yhtä kalliiksi, kuin lampaiden sisällä pito. Lampaat toimivat samalla myös kätevinä maisemanhoitajina.
Eläinmäärän tulee olla oikeassa suhteessa laidunalaan ja laitumen tuottoon. Eläintiheydeksi suositellaan alkukesästä 17,
keskikesästä 11 loppukesästä 6 uuhta karitsoineen hehtaaria kohti tai 30–40 vieroitettua karitsaa hehtaarille.
Hyvää peltolaidunta tulee varata hehtaari 8-10 uuhta ja näiden karitsoja varten.

Lammastiloilla tehdään myös terveydenhuoltosuunnitelma jonka tila ja eläinlääkäri keskenään solmivat. Suunnitelmaan
kuuluu säännöllinen lampolakäyntien rytmitys ja sen hinta ja sisältö. Lampolan terveydenhuoltokäyntiin sisältyy esimerkiksi
sairaustietojen seuranta, eri eläinryhmien ruokinnan arviointi ja aikuisten lampaiden kuntoluokitus. Suomessa on yli 20 lampaan
tai vuohen katraille pakolliset maedivisna- vastustusohjelma ja scrapie- valvontaohjelma.