Jalostuksen tavoitteet

3. Tavoitteet


external image 1238140045_img-d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpgLampaiden jalostuksen tavoitteena on eläinaineksen kehittäminen, jolla pyritään kannattavuuden ja tuotteiden laadun parantamiseen ilman, että eläimen hyvinvointi ja terveys kärsii. Tärkeitä jalostusominaisuuksia ovat kasvukyky, ruhon laatu, hedelmällisyys, emo-ominaisuudet kestävyys ja rakenne. Lisäksi villan laatuomainaisuudet Suomenlampaalla ja liharoduilla tärkeänä pidetään lihaksikkuutta ja kasvutaipumusta. Jalostustyö on pitkäjänteistä ja edellyttää hyvää suunnittelua, joten sen perustana on jalostusohjelma. Jalostusohjelman keskeisiä kohtia ovat jalostustavoitteet, eläinten arvostelu ja valinta. Eläimen perinnöllistä tasoa kuvataan jalostusarvolla, joka on yksittäisten geenien keskimääräinen vaikutus. Luotettavien jalostusarvojen edellytys on se, että lammaskanta on riittävän suuri ja sen tulokset perustuvat mittauksiin. Jalostusarvot lasketaan BLUP-menetelmällä (Best Linear Unbiased Prediction- paras harhaton lineaarinen jalostusarvon ennuste), joka erottaa perimän ja ympäristön vaikutukset toisistaan niin, että ympäristötekijät eivät vääristä ennusteita. Jalostusarvoista kootaan eri ominaisuuksia kuvaavat indeksit, kuten kasvu- ja lihantuotantoindeksi.Takaisin