5. Jalostusvaliokunta ja jalostuslampolat


Suomen Lammasyhdistyksen hallitus nimittää jalostusvaliokunnan jäsenet.Valiokunnan tehtävänä on antaa suuntaviivat Suomen lammasaineksen kehittämiselle ja miettiä ratkaisumalleja lammatilojen ja neuvonnan käyttöön. Lampaiden jalostusvaliokunta on kokoontuu vuosittain kaksi kertaa suunnittelemaan tulevaa jalostustoimintaa ja käsittelemään erilaisia jalostukseen liittyviä asioita. Siinä on jäseninä lammastilojen, tutkimuksen ja neuvonnan edustajia.

Suomessa on kymmenen hyväksyttyä jalostuslampolaa, jotka varmistavat hyvän eläinaineksen ja kehittävät jalostuksen työkaluja. Jalostulampolaksi hyväksytää tarkkailutila, jolla on hyvä eläinaines ja se täyttää muut asetetut vaatimukset.Tila on yleensä hyväksytty vain yhden rodun jalostulampolaksi, mutta myös kahden rodun oikeuden voi saada. Vuonna 2008 suomenlampaalla ja texelillä oli neljä jalostulampolaa ja oxford downilla ja rygjalla yksi.


Takaisin