Lammastuotteet:
Lammas on tuottajana monipuolinen eläin, se tuottaa lihaa, villaa, nahkoja ja toimii myös maisemanhoitajana.
Tärkein lampaasta saatava tuote on kuitenkin liha.

Lihantuotanto

Villantuotanto

Lampaan taljat ja nahat

Maisemanhoitaja