Maisemanhoitaja

Lampaat pitävät hyvin viljelemättömät alueet kunnossa ja estävät niiden umpeen kasvun.
Lammas on maisemanhoitajana hyvä koska se pystyy liikkumaan vaikeakulkuisissakin
maastoissa keveytensä ja sorkkajalkaisuutensa ansiosta. Lammas on tarkka laiduntaja ja
löytää pienimmätkin ruohotupsut. Lammas syövät myös enemmän puiden ja pensaiden lehtiä
kuin nautakarja sekä kaluavat myös kuorta. Lammas on esimerkiksi vesakon torjujana ylivoimainen
ja sitä voidaan käyttää myös perinnemaisemien hoitajana ja kunnostajana.