Recent Changes

Thursday, October 12

 1. page Rodut ja risteytykset edited 1. Lammasrodutja Lammasrodut ja risteytykset Lampaasta tunnetaan satoja eri rotuja. Suomen yl…

  1. LammasrodutjaLammasrodut ja risteytykset
  Lampaasta tunnetaan satoja eri rotuja. Suomen yleisin lammasrotu on Suomenlammas, joka on alkuperäisrotu. Tällä hetkellä suomenlampaita on noin 15 000 yksilöä. Muita alkuperäisrotuja ovat Ahvenanmaanlammas eli saaristolammas ja Kainuunlammas. Ahvenanmaan lammas ja Kainuunharmas ovat hyvin harvinaisia rotuja, Kainuunharmasuuhia on noin 1000 ja Ahvenanmaanlammasuuhia noin 900. Lisäksi Suomessa on puhtaina rotuina texel, oxford down, dorset ja rygja. Viime vuosikymmenien maatalouden ja kansainvälisen kaupan muutoksilla on ollut epäsuotuisa vaikutus vuosituhansien
  aikana kehittyneeseen rotujen monimuotoisuuteen. Geenivarojen säilyttämiseksi on Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa
  (view changes)
 2. page Rodut ja risteytykset edited 1. Rodut ja Lammasrodutja risteytykset Lampaasta tunnetaan satoja eri rotuja. Suomen yleisin …

  1. Rodut jaLammasrodutja risteytykset
  Lampaasta tunnetaan satoja eri rotuja. Suomen yleisin lammasrotu on Suomenlammas, joka on alkuperäisrotu. Tällä hetkellä suomenlampaita on noin 15 000 yksilöä. Muita alkuperäisrotuja ovat Ahvenanmaanlammas eli saaristolammas ja Kainuunlammas. Ahvenanmaan lammas ja Kainuunharmas ovat hyvin harvinaisia rotuja, Kainuunharmasuuhia on noin 1000 ja Ahvenanmaanlammasuuhia noin 900. Lisäksi Suomessa on puhtaina rotuina texel, oxford down, dorset ja rygja. Viime vuosikymmenien maatalouden ja kansainvälisen kaupan muutoksilla on ollut epäsuotuisa vaikutus vuosituhansien
  aikana kehittyneeseen rotujen monimuotoisuuteen. Geenivarojen säilyttämiseksi on Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa
  (view changes)

Friday, December 2

 1. page Keritseminen edited ... Teuraaksi menevät karitsat keritään ennen teurastusta, jotta likainen, pitkä villa ei tahraisi…
  ...
  Teuraaksi menevät karitsat keritään ennen teurastusta, jotta likainen, pitkä villa ei tahraisi lihaa ja nylkytyö sujuisi
  helpommin. Mikäli vuodat halutaan muokata lyhytvillaisina, tulisi kerintä suorittaa vähintään 6 viikkoa, mieluiten 2 kk ennen teurastusta. Kerintä paikaksi kannattaa suunnitella lampolasta paikka, jonne lampaat saadaan helposti kuljetettua. Hyvään valaistukseen kannattaa myös panostaa. Sementti lattia on huono keritsemisalusta, koska lampaan rimpuillessa on riski, että keritsin kone osuu lattiaan ja menee pilalle. Sopiva alusta voi olla esimerkiksi karkea puoli ylöspäin käännetty kovalevy. Tämä vähentää samalla liukastumis vaaraa.
  Kerintä paikkaKerintäpaikka tulee siivota
  Keritsemisen jälkeen kunkin eläimen villa punnitaan ja lajitellaan. Huonot, lyhyet mahanasluvillat erotellaan käyttökelpoisesta villasta ja laitetaan esimerkiksi kompostiin. Suomenlampaiden villa laitetaan eri pakkaukseen kuin risteytysten ja liharotuisten lampaiden villa. Eri väriset villat lajitellaan myös omiksi pakkauksiin ja merkitään ylös mitä villaa paketissa on. Pakkausmateriaalina käytetään puhtaita kangas- tai paperisäkkejä tai pahvilaatikoita. Villaa myydään vähintään kerran vuodessa esimerkiksi kehräämölle tai huopaliikkeeseen.
  (view changes)

Wednesday, November 9

 1. page Rodut ja risteytykset edited 1. Rodut ja risteytykset ... saaristolammas ja Kainuunharmas. Kainuunlammas. Ahvenanmaan la…

  1. Rodut ja risteytykset
  ...
  saaristolammas ja Kainuunharmas.Kainuunlammas. Ahvenanmaan lammas
  aikana kehittyneeseen rotujen monimuotoisuuteen. Geenivarojen säilyttämiseksi on Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa
  koottu spermageenipankkia.
  (view changes)

Monday, October 3

 1. page texel edited ... 1500- 2000 kpl. Texel-lampaat ovat suuria, erittäin lihaksikkaita ja sarvettomia. Pää ja jalat…
  ...
  1500- 2000 kpl. Texel-lampaat ovat suuria, erittäin lihaksikkaita ja sarvettomia. Pää ja jalat ovat villattomia.
  Väri on valkoinen, sierainten ympärys on tumma. Sikiävyys on keskinkertainen, keskimäärin 1,7 karitsaa/uuhi.
  ...
  ja pässi 100- 13090-110 kg. Texel-lampaiden
  teurasruhot ovat lihaksikkaita, vähärasvaisia ja niiden teurasprosentti on korkea. Villa on karkeahkoa, hyvin tiheää
  ja lyhyttä. Jalostustavoitteita texelillä on neljä: hedelmällisyys, lihantuotanto-ominaisuudet, rakenne ja teuraslaatu.
  (view changes)
 2. page texel edited ... kerran 1960-luvulla (1968-69) Ruotsista.Tämän jälkeen 1500- 2000 kpl. Texel-lampaat ovat…

  ...
  kerran 1960-luvulla (1968-69) Ruotsista.Tämän jälkeen
  1500- 2000 kpl. Texel-lampaat ovat suuria, erittäin lihaksikkaita ja sarvettomia. Pää ja jalat ovat villattomia.
  Väri on valkoinen, sierainten ympärys on tumma. Sikiävyys on keskinkertainen, keskimäärin 1,7 karitsaa/uuhi.
  (view changes)

Monday, May 9

 1. page Villantuotanto edited Villantuotanto pilli tuotanto Lampaan villa kuuluu luonnonkuituihin ja on eläinkuitu eli protei…
  Villantuotantopilli tuotanto
  Lampaan villa kuuluu luonnonkuituihin ja on eläinkuitu eli proteiinikuitu. Villa
  nimitystä käytetäänkin vain lampaasta saatavista kuiduista.
  (view changes)

Thursday, April 14

 1. page Tarkkailu edited 2. Tarkkailutoiminta ... on seurantajärjestelmä, joss jossa kerätään yksityiskohtaisia ... …

  2. Tarkkailutoiminta
  ...
  on seurantajärjestelmä, jossjossa kerätään yksityiskohtaisia
  ...
  lammaskatraan polveutumisesta, peläinteneläinten painot ja
  Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan lammasneuvojaa, jotka antavat ohjeistusta ja laativat suunnitelmia lammastalouden eri osa-alueilla. Tärkeimpiä näistä ovat tuotosseuranta, ruokinnan suunnittelu ja talousseuranta. Lisäksi osana on myös eläinaineksen valinta eli jalostusneuvonta. Lampaiden jalostusneuvonta sisältää sekä katraskohtaisen jalostussuunnittelun että yksilökohtaisen eläinvalinnan. Tärkeimmät jalostusneuvontaan liittyvät osa-alueet ovat tilan lammasaineksen kehittäminen, johon sisältyy uuhien ja pässien karsinta, karitsoiden valinta sekä omaan käyttöön että myyntiin, karitsoiden ultraäänimittaukset ja jalostuseläinten oston ja myynnin avustaminen sekä lammasaineksen käytön suunnittelu, johon kuuluu astutusryhmien suunnittely ja risteytystuotannossa käytettävien rotujen ja risteytysasteen valinta. Jalostusneuvonta antaa perustiedot lampaiden jalostusvalinnalle, jonka perustana ovat tuotosseurantatiedot ja niistä saatavat tuotokset ja indeksit sekä lampaiden yksilöllinen valinta ja arvostelu. Valinnassa tulee myös huomioida erikoisolosuhteet ja toiveet esim. tuotantomuodosta sekä eri ominaisuuksien välisestä painotuksesta esim. eläinten lihaksikkuuden, ja villa- tai turkisominaisuuksien suhteen.
  ProAgrian lammas- ja vuohitilan palvelut
  (view changes)

Tuesday, September 22

Monday, March 23

 1. user_add oamkellip oamkellip joined lammas
  7:54 am

More